Blefjell Vann og Avløpsselskap AS

Blefjell Vann og Avløpsselskap (BleVA) er en sammenslutning av flere grunneier som siden 2005 har jobbet aktivt for sine vel 1 000 eksisterende hytter, og tilsvarende antall nye tomter, for å bygge ut vann, avløp, fiber og strøm i området.

Dagen rensedistrikt består av Ådalen renseanlegg som ligger ned strøms nord i området. Fra den sørligste hytta og frem til Ådalen renseanleggg er det med enn 6 km rørledning som trykkavløpet skal passere igjennom. 
Samlet er det lagt i overkant av 25 km hovedledninger og 15 km stikkledninger. Ved årsskiftet 2016/2017 er ca. 300 hytter brukere av anlegget. Samtlige har egne kvernpumpestasjoner for avløpsvannet. 

Rørnettet er en kobminasjon av usiolert rør forlagt i dype gøfter og isolerte rør frostbeskyttet med varmekabel forlagt i grunne grøfter.

Vannforsyningen organiseres delvis via et vannverk, ellers med egne eller felles borebrønner.

Leveransen omfattet planlegging, dimensjonering og levering av hovedledninger for vann og trykkavløp, stikkledninger for vann og trykkavløp samt private trykkavløpsstasjoner til eksisterende hytter og nye hytter.

Besøk gjerne www.bleva.no for mer informasjon om hyttefeltet

[huge_it_slider id=»3″]

Hva sier utbygger

I hele prossesen førte Rørsystemer tett dialog med prosjektleder hos utbygger, Dag Åsmund Bilstad.

«Blefjell vann og avløpsselskap AS har hatt et godt kunde-leverandør-samarbeid med Rørsystemer AS siden vi startet opp med byggingen i 2006. I et samarbeid har vi etablert en trykkavløpsløsning i et område som dekker tilbudet for våre mer enn 1000 eksisterende hytter og nær det samme antallet potensialet nye kunder på Blefjell i Flesberg kommune. Vi har opplevd Rørsystemer AS som løsningsorienterte, langsiktige og innovative. På under 10 år har løsningene blitt vesentlig forbedret, og gir oss en stabil og forutsigbar drift. Rørsystemer AS stiller fortsatt med kompetent mannskap og råd, både i planfase, gjennomføringsfase og ikke minst når vi ser mulighet for forbedringer av produkt og løsning. Trykkavløp passer godt med naturens forutsetninger i vårt område, og skaper forutsigbarhet for investering og drift. Trykkavløp kombineres også med selvfall, der dette er mest hensiktsmessig. Det er totalen som må på plass, for å både komme i gang, og å kunne skape en helhetlig løsning for høystandardhytter, uansett om det er et nytt eller eksisterende hytteområde.»

Fakta om anlegget   Kommentar
Byggeår 2005 til DD Anlegget fortettes stadig med nye hytter med Permaflex stikkledninger og PC-Grinder private pumpestasjoner
Hovedledning trykkavløp Ca. 25 km fra Ø110 mm til Ø50 mm Store deler av hovedinfrastruktur er usiolerte rør forlagt frostfritt, men det er også benyttet en god del isolerte rør med varmekabel i grunne grøfter.
Stikkledning trykkavløp Ca. 15 km Ø40 mm Permaflex plus isolerte rør med selvbegrensende varmekabel
Kontaktperson

Dag Åsmund Bilstad
T: 900 40 593