Fagerhøy Hytteservice AS

Leveransen omfattet planlegging, dimensjonering og levering av hovedledninger for vann og trykkavløp, stikkledninger for vann og trykkavløp samt private trykkavløpsstasjoner til eksisterende hytter.

Utbygger, Fagerhøy Hytteservice AS, stilte krav om et VA anlegg med minimale inngrep i en fantastisk flott og sårbar natur.

Området er typisk fjellområde, like over tregrensen med store innslag av fjell og varierende masser.

Besøk gjerne www.tapptjern.no for mer informasjon om hyttefeltet

Entreprenør Jon Strand AS fikk kontrakten med utførsel, og de gikk målrettet men forsiktig frem for å minimere inngrepene i naturen.

Anlegges start var 1. juni 2010 og hovednettet var klart til bruk oktober samme år. Etterhvert som de eksiterende hyttene ble klare ble disse koblet på med stikkledning vann og private pumpestasjon for avløpet.

[huge_it_slider id=»2″]

Hva sier utbygger

I hele prossesen førte Rørsystemer tett dialog med prosjektleder hos utbygger, Jan Erik Rundsveen.

«Prosjektet Tapptjern Fagerhøi hadde ikke blitt gjennomført uten den uvurderlige bistand og hjelp vi har fått fra Opplandske Rørsystemer AS.

De har for det første bred erfaring med en rekke tilsvarende prosjekt å vise til og har gjennom dette et stort kontaktnett med ressurspersoner

som kan brukes både i planleggings og gjennomføringsfasen.

De har under begge disse faser bistått velvillig hele veien med mye godt arbeid og med gode råd.

De har et førsteklasses produkt samt at hele staben består av profesjonelle og velvillige personer som yter meget god service.

På vegne av vårt prosjekt anbefaler jeg på det varmeste både produkt og stab ved Opplandske Rørsystemer AS.»

Fakta om anlegget   Kommentar
Byggeår 2010 til DD Anlegget fortettes stadig med nye hytter med Permaflex stikkledninger og PC-Grinder private pumpestasjoner
Hovedledning vann Ca. 5 km – Ø110 til og med Ø 40 mm Alle rør er isolert og med varmekabler. Grøftedybde er ca 1,0 meter til 0,5 meter.
Hovedledning trykkavløp Ca. 5 km – Ø75 til og med Ø 40 mm Alle rør er isolert og med varmekabler. Grøftedybde er ca 1,0 meter til 0,5 meter.
Stikkledning vann ca. 3 km Ø32 mm Permaflex plus isolerte rør med selvbegrensende varmekabel
Stikkledning trykkavløp Ca. 3 km Ø40 mm Permaflex plus isolerte rør med selvbegrensende varmekabel