Godkjenning og sertifiseringer

 


Nordic Poly Mark
Nordic Poly Mark

Nordic Poly Mark er et frivillig kvalitetsmerke for plastrørprodukter. Produkter som er merket med Nordic Poly Mark sertifiseres av INSTA-CERT, og produktene kontrolleres løpende av så vel produsenter som av eksterne kontrollorgan. Rørsystemer AS produserer og leverer PE-rør godkjent iht. Nordic Poly Mark. Detaljert informasjon om sertifiseringen kan hentes fra www.insta-cert.com og www.nordicpolymark.com.

 

Sentral godkjenning

ansvarsrett_logo_sort_storSentral godkjenning av foretak er et frivillig hjelpemiddel for foretak som søker lokal godkjenning for ansvarsrett innenfor funksjonene søker, prosjekterende og utførende. Sentralgodkjenninger er en generell prekvalifisering av foretakskvalifikasjoner vurdert opp mot kravene i byggesaksforskriften
(SAK10) kap 9-11.

Den sparer både foretak og kommune for tid ved søknad om lokal godkjenning for ansvarsrett i konkrete byggetiltak. Foretaket slipper å framlegge dokumentasjon av kvalifikasjoner i hver enkelt bygge-søknad. Kommunen kan begrense seg til å vurdere om det er samsvar mellom foretakets sentrale godkjenning og byggetiltaket, herunder om det foreligger og vil bli benyttet nødvendig fagkompetanse og kvalitetssikring tilpasset det aktuelle tiltaket.

 

NEMKO godkjente plastsveisere

Alle våre plastsveisere innehar Nemko-godkjent sertifikat.
Innehaveren har i henhold til NS 416-1:2008 og NS 416-2:2008 (Operatør for sveising av rør og rørdeler av polyetylen,
PE, og polypropylen, PP), dokumentert teoretiske og praktiske kunnskaper i:
Speilsveis, PE opp til Ø630 mm og PP opp til Ø315 mm.
Elektromuffesveis, opp til Ø450 mm.