Hva leverer vi?

rorsystem-illus

Vi har lagd en interaktiv presentasjon av et typisk hyttefelt. Trykk på bildet over for å se presentasjonen.

Hovedledning

Hovedledningen er den ledningen, eller rørnettet, som sørger for å transportere nok vann, eller ta imot nok avløpsvann, for alle aktuelle abonnenter i et definert området. Hovedledningene er ofte derfor større, i diameter, enn stikkledninger, og dimensjonene øker i takt med antall abonnenter.

 

strektegning

Det er et eget fag å dimensjonere en hovedledning slik at den kan håndtere alle abonnenter i området. Både med tanke på dagens situasjon og eventuell fortettning eler økning av abonnenter i fremtiden. Man må også nøye vurdere de tekniske løsningene til hovedledningene slik at de har nok vanntrykk og hastighet på vann og avløpsvann.

Hovedledninger er ofte fra og med 300 meter og oppover i lengde. Den beste løsningen med tanke på frostsikring er Permaflex standard som kan benyttes i lengder fra 150 – 1 000 meter pr. strøm tilkobling og fremdeles gi nok effekt til å holde hovedlningene åpne gjennom hele vinteren.

Rørsystemer bidrar selvfølgelig med å sette opp en varmekabelplan, basert på effektbehov, tilgjengelig tilkoblingspunkter og den totale lengden på hovedledningen/hovedledningene.

Hovedledning eies og driftes av fellesskapet, for eksempel, velforeningen, og driftskostnadene fordeles gjerne ut på alle abonnenter.


 Private stikkledninger

Stikkledning er den ledningen, eller røret, som går fra hovedledning til hver enkelt hus eller hytte. Grensesnittet hovedledning – stikkledning defineres som regel «fra der hvor stikkledningen er koblet sammen med hovedledning.

selvfall

Man kaller det ofte en privat stikkledning, da stikkledningen eies og driftes av hver enkelt hus/hytte. I tillegg til selve røret er det en bakkekran tilkoblet vannledningen. Også denne eies og driftes av hver enkelt hus/hytte. Hvis det er benyttet private kvernpumpestasjoner for å ta hånd om avløpet er dette også hver enkelt hus/hyttes eiendel og driftes sådan.

Private stikkledninger er ofte fra 30 meter til 80 meter. Dette vil selvsagt variere fra enhet til enhet. Men hvis den totale lengden på hver av stikkledningene er under 150 meter, benyttes Permaflex plus, isolerte rør med selvbegrensende varmekabel som kan benyttes i alle lengder fra og med 1 meter til og med 150 meter.