Permaflex

Overlegen kvalitet

Permaflex produktet består av mange komponenter, men oppbyggingen er enkel. Tenk på det som et rør-i-rør med isolasjon og varmekabel mellom rørene. I tilegg har vi lagt inn et eget rør for innføring av føler til termostat. Enkelt og genialt.

Men selv om det er enkelt, så skal kvaliteten være overlegen. Derfor har alle Permaflex dimensjoner gjennomgått en tøff kvalitetskontroll som er utført av SP Technical Research Institute of Sweden.

Kort oppsumert har Permaflex følgende fordeler:

  • God isolasjon med lukkede celler minimerer varmetap og gir rask tining ved eventuell frost.
  • Alle trykkrør produseres som PE100 SDR11 godkjent iht. Nordic Poly Mark og NS-EN12201.
  • Varmekabel med dokumentert lang levetid og enkel montering.
  • Fleksibel, korrugert yttermantel med ringstivhet SN8 eller høyere.
  • Blå farge for vann og rødbrun for avløp
  • Alle dimensjoner leveres med eget trekkerør for innføring av føler til termostat.
  • Enkel termostat som slår på varmekabelen ved +1°C.
  • Permaflex tåler slag og håndtering til og med i streng kulde.
  • Pre-isolerte deksler for avgreninger og frostsikring av bakkekraner. Dekslene er mekanisk like sterke som rørene og har samme isolasjonsverdi.

Permaflex plus

permaflex-kveil-bla-staPermaflex plus er den beste løsningen for stikkledninger. Permaflex plus leveres med selvbegrensende varmekabel og kan benyttes i alle lengder fra og med 1 meter til og med 150 meter.

Den selvbegrensende varmekabelen vil justere effekten opp og ned alt ettersom behov. Effekten kan variere fra sted til sted; hvis man f.eks. har lagt rørene under en vinterbrøytet vei, vil effekten være høyere i veien enn på sidene av veien. Vi anbefaler å benytte Permaflex termostat til å styre varmekabel.

Permaflex plus leveres i alle standard dimensjoner fra og med Ø32 mm til og med Ø40 mm.

For komplett produktliste henvises det til teknisk informasjon eller se vår digitale produktaktalog her…

Permaflex standard

Permaflex standard er den ideele løsningen for de litt lengre rørstrekkene. Som for eksempel en fellesledning, eller hovedledning som det også blir kalt. Permaflex standard leveres med ohmsk varmekabel og kan benyttes i alle lengder fra og med 150 meter til og med 1 000 meter.

En Ohmsk varmekabel opperer med en fast effekt. Anbefalt maks lengde i forhold til effektbehov kan beregnes av Rørsystemer AS. Vi anbefaler å benytte Permaflex termostat til å styre varmekabel.

Permaflex standard leveres i alle standard dimensjoner fra og med Ø32 mm til og med Ø40 mm.

For komplett produktliste henvises det til teknisk informasjon eller se vår digitale produktaktalog her…

 

Permaflex termostat

permaflex-plus-m-termostatVarmekabel bør kun benyttes når det er fare for frost i rørledningen. For å bidra til å redusere strømforbruket ytterligere, og kune bruke varmekabel når behov, har vi fått utviklet en termostat som er enkel i drift men med avansert innmat. Termostat elveres med egen føler, med 10 meter lang kabel, som skal tres inn i det blå 8mm trekkerøret som følger varmekabelen på Permaflex røret. Føler må plasseres slik at den ligger der røret er mest utsatt for frost. Når må slår på termostaten vil displayet vise den faktiske nå temperaturen akkurat der føler ligger.

Termostaten fungerer både på Permaflex plus og Permaflex standard. Den er forhåndsinnstilt på +1°C, hvilket betyr at hvis føler registrer temperatur på eller under +1°C vil den slå på varmekabelen og varmekabelen vil bidra til å holde røret frostfritt. Når føler igjen registrer temperaturer over +1°C vil den slå av varmekabel. Innslagstemperatur kan enkelt justeres med funksjonsknappene på termostaten. Hvis man ikke har slått på kabel og røret er frossent, trykker man en gang på tineknappen for å sette igang en kontrollert energieffektiv 60-minutters tineprosess.

Termostat kan monteres på skinne i f.eks. sikringsskap eller i egen boks for veggmontering.

Teknisk informasjon

Med alle Permaflex leveranser følger det med nøyaktige monteringsanvsininger og bruksinstrukser for sluttbruker.

Disse kan lastes ned her eller ta kontakt med oss for å få disse tilsendt.