Pukksparer – En nyhet fra Rørsystemer

Rørsystemer AS har i samarbeid med entreprenør Jon Strand AS utviklet og testet en pukksparer, med svært gode
resultater. Forbruk av pukk til omfyllingsmasser rundt stigerør kan reduseres med ca. 2/3, (fra ca. 1,5 m3 til ca. 0,5 m3
pr. meter stigerør). Dette betyr store besparelser i forbruk, frakt og håndtering av pukk.
Pukkspareren håndteres av gravemaskinfører.

Løftekraft 1000 – 1200 kg avhengig av omfyllingsmassene.