Slik jobber vi

 

Veien til vann og avløp kan være tidkrevende og komplisert. Grunnlaget for å lykkes legges i det innledende arbeidet. Vi gjør det vi kan for at prosessen skal bli så enkel og behagelig som mulig for alle innvolverte. I tillegg til å være en støttespiller gjennom hele prosessen er vi også flinke til å lytte og tilpasse oss alle behov vi møter underveis.

Gratis befaring

Før vi gir tilbud på et prosjekt ønsker vi å komme på en befaring for å se på mulighetene.

Forprosjekt

Her legges det gode grunnlaget for de viktige valgene. Alle parter er involvert og sammen skaper vi gode løsninger.

Detaljprosjekt

Her legges alle detaljene på plass, som tegninger, kvalitetssikring og bistand i diverse søknadsprosesser

Utførelse

Vi leverer varene og følger tett opp din entreprenør i med rådgivning i byggeprosessen.