Trykkavløp

Hva er trykkavløp

Prinsippet er enkelt: Utenfor hvert hus/hver hytte plasseres en private trykkavløpsstasjon. Alt avløpet (sortvann og gråvann) fra hus eller hytte ledes ned i trykkavløpsstasjonen hvor en kvern tar over og kverner og pumper avløpet ut i stikkledning.

dsc00393Den kvernede væsken pumpes gjennom små dimensjoner og fleksible rør (Permaflex). Siden man ikke trenger å ta hensyn til selvfall på trykksiden kan rørene følge terrenget opp og ned og over lengre avstander.

Kvernpumpestasjonen er 1,3 meter høy og 83 cm i diameter. Den er meget plasseringsvennlig og siden den er godt isolert og frostsikret med varmekabel kan den stå nedgravd ute. Om man ønsker å plassere den under terrasse eller en trapp så kan en gjerne gjøre det, men man må i såfall lage en luke i golvet. Det er krav om 1,5 meter frihøyde over stasjon for å få ut og inn pumpe i forbindelse med montering og vedlikehold.

I tillegg til at kvernpumpestasjonen er frostsikret og tilpasset en hard norsk vinter, leveres den komplett med en Flygt PC-Grinder kvernpumpe, ferdig programmert automatikk skap med alarm, trykktransmitter, tilkoblingsdeler og et ventilsett med selvrensende tilbakeslagsventil, sikkerhetsventil, anti-vakuum ventil og kuleventil.

Etter montering og testing av stasjonen er den klar til å tas i bruk. Kvernpumpen starter og stopper ved behov på grunn av den hydrostatiske trykktransmitteren og det ferdig programmerte automatikkskapet. Ved problemer vil en lyd og lys alarm varsle ifra.

Det anbefales at man tegner en drift- og ettersynsavtale for å ivareta en trygg og sikker drift av kvernpumpestasjonen.

PC-Grinder kvernpumpestasjon kan leveres for 230V 1-fas, 230V 3- fas og 400V 3-fas.

Teknisk informasjon

Det følger det med nøyaktige monteringsanvsininger og bruksinstrukser for sluttbruker med alle stasjoner vi leverer.

Disse kan lastes ned her eller ta kontakt med oss for å få disse tilsendt.