VIAVA AS

VIAVA AS består av ca. 50 hytter som ligger ved enden av Vierveien i Hommersåk i Sandnes kommune. 
Området, som er et typisk kystnært område, er meget kupert og med store innslag av fjell og sårbar natur. Det var et ønske fra VIAVA AS om varsom fremdrift som i høyest mulig grad ivaretok den sårbare og flott naturen.

Store deler av hyttene ligger på 2 nes som går ut i sjøen. Til disse nesene er det kun gangsti. Rør og kummer ble dermed delvis løftet ut med helikopter og delvis ved hjelp av stor og flott innsats fra hytteeier og utførende entreprenør og rørlegger.

VIAVA AS valgte å benytte Permaflex isolerte rør med varmekabel for all infrastruktur samt PC-Grinder isolerte trykkavløpsstasjoner til de private trykkavløpsstasjonene.

Leveransen har bestått av planlegging, dimensjonering, prosjektering og levering av hovedledninger for vann og trykkavløp samt stikkledninger for vann og trykkavløp, samt private pumpestasjoner til alle hytter som er med i prosjektet.

For Rørsystemer AS har samarbeidet med VIAVA AS vært meget spennende og veldig lærerikt. Vi har satt stor pris på et ryddig og løsnings orientert samarbeid med styret i VIAVA AS, samt utførende parter, Jostein Egeland Maskin AS, Usken VVS AS og DNF AS.

[huge_it_slider id=»4″]

 

 

Fakta om anlegget   Kommentar
Byggeår 2015-2016  Anlegget er tilpasset en mulig forttetning samt på kobling av flere abonnenter
Hovedledning vann Ca. 2 km – Ø63 til og med Ø50 mm Alle rør er isolert og med varmekabler. Grøftedybde er ca. 1,0 meter til 0 meter.
Hovedledning trykkavløp Ca. 2,55 km – Ø63 til og med Ø40 mm Alle rør er isolert og med varmekabler. Grøftedybde er ca 1,0 meter til 0 meter.
Stikkledning vann ca. 1,5 km Ø32 mm Permaflex plus isolerte rør med selvbegrensende varmekabel
Stikkledning trykkavløp Ca. 2 km Ø40 mm Permaflex plus isolerte rør med selvbegrensende varmekabel
Privat trykkavløpstasjon 53 stk PC-Grinder isolert pumpestasjon